Mrs Firdausi Sultana Hazarika
Mr Diganta Handique
Mr Shankar Jee
Mrs Jogmaya Hazarika
Mrs Jaya Pandey
Mrs Meenakshi Pujari
Mrs Swapna Jyoti Das Sonowal
Mr Ramesh Singh
Ms Kangkana Sharma
Mr Tapan Kumar Saikia
Mr Mrinmoy Kongar
Mrs Smriti Srivastava
Ms Chayanika
Mrs Mala Baruah
Mrs Geetarthi Dutta
Ms Priyanka Prajapati
Mrs Rashmi Rekha Borthakur
Mrs Masum Bharadwaz Sharma
Ms Sunita Rawat
Mrs Hema Handique
Mr Suraj Goswami
Mr Sujoy Adhikari
Mr Juel Sheikh
Mr Ayusman Hazarika
Mrs Pinku Borgohain
Mrs Seema Sharma
Mrs Savawana Yasmin Begum
Mrs Chandrani Das
Mr leonerd Deuri
Mrs Jimi Borah
Mrs Pallavi Boruah
Mrs Nisha Kumar
Mrs Parismita Sarmah
Ms Priyanki Das
Ms Manorama Tamuli
Mr Nitin Pathak
Ms Pooja Sonar
Mr Rajen Borah
Ms Pooja Buragohain
Mr Sontosh Kumar Das
Mr Uday Dutta
Mr Bharadwaj Sankar Boruah
Mr Parmananda Gohain